4 етапа от процеса рециклиране на коли

Стараем се да живеем природосъобразно, но въпреки това съществуват множество неща, които ежедневно вредят на околната среда, респективно и на човечеството.

Едно от нещата, над които всеки разумен човек трябва да се замисли е процеса на рециклиране на автомобили.

Към настоящият момент милиарди тонове стари железа биват отделяни целогодишно от различните сфери на човешката дейност. Автомобилите са сред водещите в класацията. Ето, защо от изключително значение е рециклирането на стари коли. Последното се извършва на специални места, създадени за случая. По време на тях, на специални места, се извършват всички преработващи метали процеси.

Продължете да четете 4 етапа от процеса рециклиране на коли

Скрап индустрията по света

Скрап е процесът, при който се извършва преработване на отпадъчни материали. Такива са с най-голямо развитие скрап на метали, преработване на пластмаси и преработка на текстил.

Годишно биват рециклирани около 44 млн. тона пластмаси, а железа, черни и цветни метали се преработват в тройно по-големи размери.

Интересни са и фактите, които показват, че навсякъде по света, страните вземат все по-кардинални мерки и се борят с всякакви методи и средства, за да засилят преработващата индустрия.

Продължете да четете Скрап индустрията по света